dimarts, 25 de maig de 2010

Els valors educatius de l'esport

La setmana passada vaig prendre part en una jornada sobre els valors educatius de l'esport. Molts són els valors i actituds que apareixen en l'esport: esforç, treball, compromís, respecte, perseverança, positivisme i altres. Dins l'esport, qui els transmet aquests valors? Són inherents a l'esport o és l'entrenador qui els ha d'inculcar? El paper del pare/mare pot sobrepassar el llindar de l'entrenador? Són tantes les preguntes que podria llençar.

De totes maneres, hi ha una conclusió molt clara: d'aquí 10-15 anys ja no estarem en jornades parlant de valors, potser de nutrició?!. La societat actual se n'ha adonat que això no funciona i estem buscant camins per inculcar aquests valors en l'esport, que acaben tenint un paper important en la vida quotidiana, sigui mitjançat l'adequada formació dels entrenadors, sigui mitjançant la conscienciació de la societat actual.